Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

 

Bildetekst: Stabburet på Oraug gård er den eldste profane trebygning i Østfold og Akershus      

I 1945 ble det gamle stabburet på Oraug gård undersøkt av arkeolog Nicolaisen, og han fant årstallet 1663 på mønsåsen. Men, sa han, bygningen er meget eldre, og er derfor den eldste stuebygning, ikke bare i Østfold, men også i Akershus fylke. Ved årringprøver  i 2003 ble det fastslått at tømmeret til stabburet ble felt ca. 1542-43.

Folketradisjonen beretter historien om Jutulbua slik: «Bygningen er et såkalt loft, en mellomting mellom et stabbur og en stuebygning. Svære materialer er brukt, for det var Jutulen som bygde stabburet. Inngangsdøra midt på svalveggen var en eneste planke. Jutulen hentet materialene i Heliskogen på andre siden av elva. Han tok 11 stokker på aksla, og den 12 brukte han som kjepp. Glomma går like forbi med svær foss, og hadde ikke det elendige gåseva vært, sa jutulen, skulle jeg tatt hele tylvta med. På tunet ligger det en stein som er blankslitt fordi jutulen slipte øksa si på den.»

 

Av historien framgår at jutulen gikk over elva med stokkene, og han presiserer stedet hvor han gikk over til «Gåseva». I distriktets tradisjon betyr «gåseva» et sted hvor man kunne vade over elva.

Go to top