Startside
Askim Museum
Askim Historielag
Kykkelsrud
Askim-sangen
Lokalhistorisk arkiv
Museal raritet
Rudsmosen
Gamle bygninger
Film og video
Veien til museet
Romsåsen
Tillitsvalgte
Lysfestivalen
Kulturminner 1
Kulturminner 2
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

--

,

Askim Museum og Askim Historielag er også på Facebook

Tast F5-tasten på tastaturet for å oppdatere sidene!

---


Ledet Askim Historielag i 23 år

Etter 23 år med lederklubba overlot lederen i Askim Historielag, Tor Idland, torsdag 21. april, klubba til Ulf Kolstad, som også er leder av Fortidsminnesminneforeningen i indre Østfold.
Det skjedde på lagets årsmøte, der lagets nestleder, Valter N. Bakkene, takker Tor for lang og tro tjeneste og overrakte ham blomster, mens den nyvalgte lederen, Ulf Kolstad, takket årsmøtet for tilliten.
Lagets mangeårige kasserer, Tore Kjeserud, ønsket avløsning og etterfølges av Turid Nordberg Heller. Alle valg ble gjennomført med akklamasjon.
 

Ny utgave av Askim Historielags årbok

Akkurat i tide før jul foreligger årets utgave av Askheimr, dvs Askim Historielags årbok og den sjuende i rekken. Boka byr på mange interessante lokalhistoriske artikler ispedd illustrasjoner i form av bilder stilt til rådighet av private samt fra lagets rikholdige billedsamling. Årets artikkelforfattere er Unni Andresen, Arild Hekneby, Tom Helgerud, Vidar Olaussen, Trond Thomassen, Kari Aarum og Finn Aarum, sistnevnte har i tillegg også hatt det redaksjonelle ansvaret.

Gløgg og gamle bilder
Askim Historielag inviterte til gløggaften i Randulf-stua på Askim museum onsdag 25. 11.15. Valter N. Bakkene viste mange go´biter fra Øvre TV som er overført til DVD.

Askim Historielag  75 år

Askim Historielag rundet 75 år i 2013 og det ble markert med jubileumsmiddag for medlemmer og innbudte gjester i Folkets hus fredag 4. oktober. Storsalen var stuvende full, da lagets mangeårige leder Tor Idland ønsket velkommen.

Under middagen var det hilsningstaler og gaveoverrekkelser fra nær og fjern, Tor Idland resymerte lagets virksomhet, Kari Middelthon fortalte om gummivarefabrikkens ledende kvinneskikkelser og Olav Zakariassen som toastmaster bandt det hele sammen.

Menyen bestod av jordskokksuppe, flesk og duppe og tilslørte bondepiker.

Laget  arrangerte en jubileumsutstilling i Askimtorget kjøpesenter, der fotografier fra Askim og gjenstander fra Askim museum ble vist.

Informasjonstavler settes opp langs Solbergfosslinja
Askim Historielags styre har vedtatt å besørge utformingen av to-tre informasjonstavler som skal settes opp langs Solbergfosslinja. Strekningen  som i flere år har vært en yndet tursti fra Askim sentrum til kraftstasjonen ved Solbergfoss er tilrettelagt på  trasèen til den normalsporede jernbanen som i sin tid var i drift på strekningen.

Solbergfosslinja var opprinnelig en anleggsjernbane. Banen ble påbegynt i 1915, og fra 1918 ble den tatt i bruk for transport av materialer, maskiner og annet utstyr til byggingen av kraftstasjonen i Solbergfoss. To små damplokomotiver, «Bayreuth» og «St. Olaf», var trekkraften på banen. Persontrafikken de første årene ble besørget med karéter fra Østfoldbanen, og til dels ordinære personvogner utlånt av NSB. Aksel Bakke, mangeårig «sjåfør» for persontrafikken, fortalte at man i begynnelsen hadde et lite dampdrevet lokomotiv, 3 passasjervogner med plass til 8 personer i hver kupé, og bakerst noen lastevogner.

I 1928 ble den første skinnebussen tatt i bruk. Det var en 17-seters vogn, bygd i Sverige, og lik datidens vanlige busser, med motoren plassert foran og utenfor karosseriet. I 1938 ble det tatt i bruk nok en skinnebuss, bygd ved Skabo etter svenske tegninger. Det var skinnebussen mange fortsatt husker, «Pædda» populært kalt.  Fram til 1965, ble banen brukt til person- og godstrafikk. Deretter ble banetraséen i etapper ombygd til turvei, fram til den var ferdig i 1996.

Se bilder og les mer om om de nedlagte sidelinjene

Fra fjerne fornminner til bestefars bolig

Det syntes passende for Askim Historielag i kulturminneåret 2009 å publisere en bred og omfattende presentasjon av Askims kulturminner – fra våre fjerne forfedres grav-og offersteder til våre besteforeldres plasser og bygninger. Det er første gang at dette omfattende materiale fra lagets medlem, lokalhistorikeren Arne Lystad, gjøres tilgjengelig elektronisk – og dermed bokstavelig talt ikke bare for Askims befolkning, men via Internett også for verden den vide gjennom tekst, tegninger og bilder.
 

Kulturminner 1 omfatter fornminnene, Kirkeliv i gamle dager er tilgjengelig som pdf-fil, mens Kulturminner 2 om «bestefars bolig» er delt i fem deler.
 

 

Kirkeliv i gamle dager - besøk Askim kirkemuseum


Askim kirkemuseum har fått plass i sideinngangen til Askim kapell (Foto: Thorbjørn Koch)
Les mer  (laster ned pdf-dokument til din datamaskin - tar litt tid)

________________________________________________________________

Kulturminner i Askim – en vandring tilbake til fortiden

Vil du være med på en vandring tilbake til fortiden, og se spor etter våre forfedre? Askim Historielag inviterer deg hermed til å bli med. Gjennom tekst, tegninger, fotografier og kart kan du orientere deg om litt av det som finnes av kulturminner i Askim.

I Askim er det registrert 327 sikre oldtidsminner (gravhauger, røyser og steinsettinger m.m.) I tillegg kommer fire senere registrerte steinalderboplasser på Kjellås, en helleristning (offerskåler) på søndre Nygård,  to steinsamlinger som kan være gravrøyser på Salseng, kokegroper på Skjolden, steinalderfunn ved ny E18 (Hauger) og  kokegroper ved Sykehusparken.

Lokalhistorikeren Arne Lystad som har beskrevet en rekke av forminnene, fremholder at de er spredd over hele bygda, og ved å studere minnenes antatte alder, får man et visst inntrykk av bosettingsmønstret fra bronsealder fram til ca. år 1000 e.Kr.

Les mer

_____________________________________________

Da «elektriciteten» kom til Askim

Det skjedde for vel hundre år siden - og livet ble forandret, først for noen få og så etterhvert for folk flest. Det var like før jul, søndag den  20. desember 1908 at  strømmen ble slått på og underet skjedde: lyset, dette velsignede lyset, skinte fra fra noen kulltrådlamper i stasjonsbyen i Askim. 
Bred markering
I samarbeid med de humanitære organisasjonene Lions, Kiwanis og Rotary la Askim Historielag opp til en bred markering av 100 års jubileet, der Askims befolkning, private og offentlige instanser ble invitert til å delta. 

Les mer
 

_____________________________________________

Finn fort det du leter etter på dette nettstedet!

 Skriv teksten i det hvite feltet nedenfor og klikk «Find!». For eksakt treff sett søkeordet i anførselstegn - f.eks. "ferske boller"

Search this site powered by FreeFind

______________________________________________

Send e-post med tips, kommentarer og tilbakemeldinger til webmaster


 
Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker
 
webredaktør: Thorbjørn Koch