Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Velkommen

velkommen

Referat fra Årsmøtet

Alle dokumentene i en fil

Årsmelding 2024

Regnskap og budsjett

Forslag til Vedtekstendring

Valgkomiteens Innstilling

Agenda for årsmøte hentet fra vedtekstene:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
  2. Velge dirigent, protokollfører og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Godkjenne styrets årsberetning.
  4. Godkjenne revidert regnskap.
  5. Behandle eventuelle innkomne forslag.
  6. Fastsette medlemskontingenten for kommende år.
  7. Fastsette neste års budsjett.
  8. Velge personer til styret og utvalgene. Kun ledere av utvalg og/eller komiteer velges.      Medlemmer/frivillige til utvalg/komiteer velger selv fritt hvor de ønsker å gjøre sin dugnadsinnsats. Etter valget skal alle komiteer og utvalg konstituere seg selv og peke ut en nestleder. Dette gjelder ikke arrangementskomiteen, der alle skal velges på årsmøtet.
  9. Velge personer til valgkomiteen. Valgkomiteens tre medlemmer velges for tre
Go to top