Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Vil du være med på en vandring tilbake til fortiden, og se spor etter våre forfedre? Askim Historielag inviterer deg hermed til å bli med. Gjennom tekst, tegninger, fotografier og kart kan du orientere deg om litt av det som finnes av kulturminner i Askim.

I Askim er det registrert 327 sikre oldtidsminner (gravhauger, røyser og steinsettinger m.m.) I tillegg kommer fire senere registrerte steinalderboplasser på Kjellås, en helleristning (offerskåler) på søndre Nygård,  to 

Lokalhistorikeren Arne Lystad som har beskrevet en rekke av forminnene, fremholder at de er spredd over hele bygda, og ved å studere minnenes antatte alder, får man et visst inntrykk av bosettingsmønstret fra bronsealder fram til ca. år 1000 e.Kr.steinsamlinger som kan være gravrøyser på Salseng, kokegroper på Skjolden, steinalderfunn ved ny E18 (Hauger) og  kokegroper ved Sykehusparken.

Go to top