Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Det syntes passende for Askim Historielag i kulturminneåret 2009 å publisere en bred og omfattende presentasjon av Askims kulturminner – fra våre fjerne forfedres grav-og offersteder til våre besteforeldres plasser og bygninger. Det er første gang at dette omfattende materiale fra lagets medlem, lokalhistorikeren Arne Lystad, gjøres tilgjengelig elektronisk – og dermed bokstavelig talt ikke bare for Askims befolkning, men via Internett også for verden den vide gjennom tekst, tegninger og bilder. 
 

Kulturminner 1 omfatter fornminnene, Kirkeliv i gamle dager er tilgjengelig som pdf-fil, mens Kulturminner 2 om «bestefars bolig» er delt i fem deler. 

Go to top