Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Askim Historielags styre har vedtatt å besørge utformingen av to-tre informasjonstavler som skal settes opp langs Solbergfosslinja. Strekningen  som i flere år har vært en yndet tursti fra Askim sentrum til kraftstasjonen ved Solbergfoss er tilrettelagt på  trasèen til den normalsporede jernbanen som i sin tid var i drift på strekningen.

Solbergfosslinja var opprinnelig en anleggsjernbane. Banen ble påbegynt i 1915, og fra 1918 ble den tatt i bruk for transport av materialer, maskiner og annet utstyr til byggingen av kraftstasjonen i Solbergfoss. To små damplokomotiver, «Bayreuth» og «St. Olaf», var trekkraften på banen. Persontrafikken de første årene ble besørget med karéter fra Østfoldbanen, og til dels ordinære personvogner utlånt av NSB. Aksel Bakke, mangeårig «sjåfør» for persontrafikken, fortalte at man i begynnelsen hadde et lite dampdrevet lokomotiv, 3 passasjervogner med plass til 8 personer i hver kupé, og bakerst noen lastevogner.

I 1928 ble den første skinnebussen tatt i bruk. Det var en 17-seters vogn, bygd i Sverige, og lik datidens vanlige busser, med motoren plassert foran og utenfor karosseriet. I 1938 ble det tatt i bruk nok en skinnebuss, bygd ved Skabo etter svenske tegninger. Det var skinnebussen mange fortsatt husker, «Pædda» populært kalt.  Fram til 1965, ble banen brukt til person- og godstrafikk. Deretter ble banetraséen i etapper ombygd til turvei, fram til den var ferdig i 1996.

Go to top