Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

TorIdland

Etter 23 år med lederklubba overlot lederen i Askim Historielag, Tor Idland, torsdag 21. april 2016, klubba til Ulf Kolstad, som også er leder av Fortidsminnesminneforeningen i indre Østfold.
Det skjedde på lagets årsmøte, der lagets nestleder, Valter N. Bakkene, takker Tor for lang og tro tjeneste og overrakte ham blomster, mens den nyvalgte lederen, Ulf Kolstad, takket årsmøtet for tilliten.
Lagets mangeårige kasserer, Tore Kjeserud, ønsket avløsning og etterfølges av Turid Nordberg Heller. Alle valg ble gjennomført med akklamasjon.

Go to top