Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

I regi av historielaget har Jorunn Dyrbekk samlet inn og katalogisert plansjene fra skolene i Askim. Valter Bakkene og Svein Hellerud har avfotografert plansjene slik at de er bevart for ettertiden. Plansjene blir returnert til de respektive skoler etter at de er avfotografert. Nedenfor er det noen eksempler fra samlingen.

AHPL0010 web

AHPL0056 web

AHPL0152 web

AHPL0201 web

AHPL0350 web

AHPL0551 web

AHPL0651 web

AHPL0753 web

AHPL0904 web

AHPL0912 web

AHPL5001kp web

AHPL5003kp web

AHPL5500 web

AHPL5510 web

AHPL5802 web

AHPL6051 web

AHPL6055 web

AHPL6061 web

Go to top