Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Arne Lystad

arnelystad

har i sitt lokalhistoriske virke bl. a.:

I Samarbeid med fylkeskonservatoren ryddet og merket gammel kirketomt, gravfelt og andre fornminner

Ryddet og merket gamle veier og stier i Askim, delvis i samarbeid med kommunegartneren.

Merket kulturstier.

På oppdrag fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold og Askim kommune registrert og beskrevet gamle veier i prosjektet "Kulturlandskapsområde i Indre Østfold".

Gjenfortalt kirkesagn fra Skiptvet og registrert kirkerelaterte stedsnavn i Askim og Skiptvet for dr. philos, arkeolog ved NIKU, Jan Brendalsmo

Prosjektert og etablert kirkemuseum i Askim

Forfattet en lang rekke artikler og publikasjoner

Go to top