Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

 AH 10001 Askim flyfoto 

Gammelt flyfoto av Askim, innkjøpt av Askim kommune fra Widerøe, nå i Askim lokalhistoriske arkiv.

Askimsangen

Den er vår denne bygda som bruser
og vi stolte kan nevne dens navn.
Den har fosser og skoger og marker,
og den skjenker oss gull av sin favn.
Den har fostret de tusener unge,
som har brøytet sin fedrenes jord.
Helt fra oldtidens gryende morgen
kan vi følge de eldgamle spor.

Hør det bruser der nede i juvet,
det er fossenes evige sang.
Her er krefter fra urtid som temmes
i maskinenes rytmiske gang.
Fra fabrikkene kaller sirener, 
hør, signalet til kvinner og menn.
Det er hverdagens yrke som våkner
til ny dag og til arbeid igjen.

Denne bygd er en arv vi skal verne,
den skal bæres mot tindene frem.
La den plett som vi rydder få vokse
til et byggverk i samfunnets hjem.
Vis da viljen til arbeid og handling,
la det aldri blir bare med ord.
og vårt samhold skal slektene mane
til å elske sin fedrenejord.

Tekst: Josva Thømt  Melodi: Erling Borgesen

Sangen ble i sin tid skrevet av Thømt på oppfordring av Askim Mannskor.

 

Go to top