Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Kraftverkene rundt Askim er viktige for bygda. Hafslund har gitt ut en brosjyre som gir litt detaljer om våre tre og andre kraftverk som eies av Hafslund. Brosjyren inneholder mye informajon om kraftproduksjonen i landet.

VreKraftverk 0001

Vannkraft og miljø

Vannkraft er en av de reneste energikildene vi har. Den er fornybar fordi nedbøren gjør den til en uuttømmelig kilde. Vannkraften er naturens egen ressurs og forurenser ikke. Norge er et land i særstilling når det gjelder vannkraft. Norges topografi med fjell, daler og fossefall gir oss et gunstig utgangspunkt. Et relativt fuktig klima sikrer stabil drift.
Norge er det eneste industrialiserte land i verden som så langt har dekket så godt som hele vårt elektrisitetsbehov med egenprodusert kraft.
Hafslund har helt siden 1898 produsert og levert energi fra flere kraftverk mellom Øyeren og Fredrikstad i nedre Glomma. Hafslunds ni kraftverk i Norge har en samlet middelproduksjon per år på cirka 2 900 GWh (millioner kilowattimer). Reguleringsmuligheten er lav ettersom den totale magasinkapasiteten i vassdraget bare er cirka 16 prosent av årlig nedbør. Dette betyr at det er liten mulighet til å forskyve produksjonen gjennom styrt magasinering og tapping. Produksjonen følger vannføringen i elva. med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget.
Hafslunds erverv av vannfall fant sted før det ble innført konsesjonsplikt i 1909. Staten kan derfor ikke gjøre hjemfall gjeldende for noen av kraftverkene.

Nedbørsfelt

Kartet viser en oversikt over nedbørsfeltet som forsyner kraftverkene til Hafslund med vann. Glomma og Gudbrandsdalslågen er hovedårene som fører vannet til kraftverkene, men også mange mindre vassdrag bidrar. Området på 41 200 km2 (like stort som Sveits) dekker 13 prosent av Norges areal. I dette området ligger det cirka 50 kraftverk. Disse står for ni prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge.

Vamma kraftverk

Kraftverket ligger ved Glomma. 15 km nedenfor Øyeren, i Askim og Skiptvet kommuner. Vamma kraftverk utnytter fallet i en rekke stryk mellom Kykkelsrud og Vamma.
A/S Vamma Fossekompagnie ble grunnlagt av Sam Eyde i 1902. Formålet var å bygge kraftverk for å forsyne en planlagt kunstgjødselfabrikk på Skjørten i Vamma med strøm. Utbyggingen av Vamma kraftverk startet i 1907. Fem år senere skrinla imidlertid Eyde planene om å bygge kunstgjødselfabrikk på Skjorten og solgte det uferdige kraftverket til Hafslund.
I 1915 fullførte Hafslund første byggetrinn og satte i drift de to første aggregatene. Vamma har siden den gang stadig blitt oppgradert og utbygd. I perioden 1916-1944 ble den gamle delen av kraftverket fullført med i alt 10 Frands aggregater. I perioden 1967-1971 ble kraftverket komplettert med sitt ellevte aggregat, Kaplan. I tiden 1988 til 1995 ble flomløpet ombygd, kontroll- og apparatanlegget rehabilitert og kraftverket fjernstyrt. Vamma har et av de største lavtrykks-aggregatene i Europa med en kapasitet på 113 000 kW. Kraftverket er med en middelårsproduksjon på 1 275 GWh det største i Hafslund.
Eier: Hafslund Produksjon Holding AS
Byggeår: 1915 1971
Antall aggregater: 11 (1 Kaplan og 10 Francis)
Full ytelse: 215 000 kW
Middelårsproduksjon:   1 275 GWh
Fallhøyde: 28,5 m
Slukeevne: 950 m3/sek

Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss (FKF)

Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss FKF ligger ved Glomma, 13 km nedenfor Øyeren, i Askim og Spydeberg kommuner. Kraftverket utnytter fallet i Fossumfoss og Kykkelsrud. Opprinnelig hadde Oslo Lysverker fallrettighetene til Fossumfoss, mens Hafslund var eier av Kykkelsrud. De to eierne ble enige om å gjennomføre en felles utbygging av fossefallene tidlig på 60-tallet. Anlegget fikk i perioden 1962-1964 først to aggregater, og i tidsrommet 1982-1985 ble kraftverket utvidet med et tredje aggregat. Samlet har de en ytelse på 190 000 kW. I 1996 kjøpte Hafslund Oslo Lysverkers part i bytte mot aksjer. Mellom 1992 og 1994 ble kontroll- og apparatanlegget rehabilitert og kraftverket fjernstyrt.
Eier:   Hafslund Produksjon Holding AS
Byggeår: 1963 1985
Antall aggregater:  3 (Kaplan)
Full ytelse:  190 000 kW
Middelårsproduksjon: 1 140 GWh
Slukeevne:  840 m3/sek
Fallhøyde: 26.5 m 


Kykkelsrud kraftverk

Kykkelsrud kraftverk ligger ved Glommas østside, 13 km nedenfor Øyeren, i Askim kommune. Kraftverket utnytter fallet i Kykkelsrud-fossen. Utbyggingen startet år 1900, noe som gjør Kykkelsrud kraftverk til et av Norges eldste. Initiativtakeren var en lokal brukseier, Anders C. Furuholmen. For å få fraktet de tunge maskindelene til kraftverket ble det bygd en dampdrevet jernbane fra Askim stasjon til Kykkelsrud kraftverk. Hafslund kjøpte Kykkelsrud kraftverk i 1910. Planen var å frakte strømmen som ble produsert, til Oslo og omegn. Kundene var blant annet Holmenkollbanen og Slemmestad Cementfabnkk På grunn av den store avstanden var det nødvendig å transformere spenningen opp til 20 000 kV, den høyeste den gang i Europa. Etter en trinnvis utbygging ble det 12. og siste aggregatet satt i drift i 1948. Etter dette er kraftverket stadig blitt oppgradert helt til 1989, da de 9 eldste aggregatene ble nedlagt. I dag blir kun de tre nyeste aggregatene brukt i flomperiodene.
Eier:  Hafslund Produksjon Holding AS
Byggeår:  1903-1948
Antall aggregater: 3 (Francis)
Full ytelse:  22 500 kW
Middelårsproduksjon: 35 GWh
Fallhøyde:  20 m
Slukeevne:  135 m3/sek
  
Hafslund kraftverk

 

Hafslund kraftverk ligger ved Sarpsfossen på østsiden av Glomma, i Sarpsborg. Byggingen av kraftverket ble startet i 1898, det samme år som Aktieselskapet Hafslund ble stiftet. De første aggregatene ble satt i drift i begynnelsen av 1899. Kraftverket er et av Norges eldste. Da Hafslund kraftverk ble bygd, var kundegrunnlaget for elektrisk energi svært beskjedent. Hafslund besluttet som følge av dette å bygge Hafslund Smelteverk, lokalt kalt ”Karbiden". Siden leverte kraftverket elektrisk energi til smelteverket, i tillegg til "lys og kraft" til Hafslunds omegn.
I 1936-37 og 1954-56 ble kraftverket utvidet og ombygd. I 1999 ble fire aggregater nedlagt. Kraftverket består i dag av fire aggregater som ble totalrehabilitert i tiden fra 1999 til 2002.
Eier:  Hafslund Produksjon Holding AS
Byggeår:  1899 1956
Antall aggregater: 4 (Francis)
Full ytelse:  31 000 kW
Middelårsproduksjon:  165 GWh
Fallhøyde:  20.5 m
Slukeevne:   200 m3/sek

 Eidsvoll-verkene

Hafslund ASA kjøpte i 1993 fem kraftverk med tilhørende anlegg og rettigheter, inklusive reguleringen av Hurdalsjøen og noen mindre sjøer ovenfor, av Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Et av kraftverkene. Bonsdalen kraftverk, ble i 1999 overdratt til Akershus Kraft AS. Sagdammen. som regulerer vannstanden i Hurdalsjøen og vannføringen i Andelva, ble overdratt til Glommen og Laagen Brukseierforening 1. januar 2001. Kraftverkene ligger i Eidsvoll kommune i Akershus langs Andelva. som starter i utløpet av Hurdalsjøen ved Sagdammen og derfra renner ned i Vorma. De fire kraftstasjonene har betegnelsene Mago B. Mago A. Mago C og Mago D, nevnt i rekkefølge etter beliggenhet ovenfra og nedover.
Eier:  Hafslund Produksjon Holding
Byggeår:  1960 1984
Antall aggregater:  4 (3 Kaplan og 1 Francis)
Full ytelse:  3 540 kW
Middelårsproduksjon:  20 GWh

Sarp kraftverk

Sarp kraftverk ligger også på østsiden av Glomma i Sarpsborg og utnytter fallet i Sarpsfossen. Kraftverket er delvis bygd i fjell. Det er Hafslund Produksjon Holding AS som har ansvaret for driften av kraftverket.
Eierforhold:   Hafslund ASA 50 prosent
Borregaard Ind. Ltd.:   50 prosent
Byggeår:   1978
Antall aggregater:  1 (Kaplan)
Full ytelse:  80 000 kW
Middelårsproduksjon:  265 GWh (530 GWh totalt)
Fallhøyde:  20.5 m
Slukeevne:  425 m3/sek

 

 

 
 

 

 

 

Go to top