Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Det skjedde for snart hundre år siden - og livet ble forandret, først for noen få og så etterhvert for folk flest. Det var like før jul, søndag den  20. desember 1908 at ble strømmen slått på og underet skjedde: lyset, dette velsignede lyset, skinte fra fra noen kulltrådlamper i stasjonsbyen i Askim. En bedre julegave? Å, nei, det lot seg ikke oppdrive og både noen og enhver måtte ut i den mørke desemberkvelden, for å forsikre seg om at «elektriciteten» virkelig var ankommet.

«For første gang straaler Lyset ved Askim Station, skrev Øvre Smaalene dagen etter og la til: «idet vi gratulerer vaar Bygd med Gaarsdagens Begivenhed - en Begivenhed som vil dra efter sig større Følger end det kanske mange aner - vil vi haabe og er forvisset om at den vil bli fulgt af en Udvikling som vil bringe Glæde, Udbytte og Tilfredshed.»

Men elektrisiteten hadde latt vente på seg lenge - overraskende lenge, for den ble til et par kilometer unna, i Kykkelsrud kraftstasjon som stod ferdig i 1903.  Så skrev da også Øvre Smaalenene året etter : «... og så tænke sig til, medens man indover paa den andre Side af Christiania, fra ca. 60 Kilometer og længer væk, fryder sig ved straalende Lys fra Kykkelsrud, ligger vi her i et skjønneste Mørke, og det her som vi har Kykkelsrud på Stædet.»

 kykkelsrud3c

Kykkelsrud fotografert i mars 1900, før kraftstasjonen ble påbegynt

Det var med andre ord ganske forsmedelig. Der lå kraftverket, det mest moderne i Europa på den tid, og der lå Askim i det «skjønneste Mørke»

Men ting tar tid, noen ganger mer tid enn andre steder.  I 1905, da befolkningen nok først og fremst var opptatt av unionsoppløsningen samme år, arbeidet en elektrisitetskomite i Askim for å få ført fram strøm.

Kykkelsrud1 bygningen

Kraftstasjonen er snart under ferdig tak. Legg merke til de vakkert uformede vinduene.

 Elektrisiteten ble levert, da den kom til stasjonsbyen, av  A/S Glommens Træsliberi som Anders C. Furuholmen var med på å realisere. Tresliperiet lot oppføre Kykkelsrud kraftstasjon som stod ferdig i 1903. I tillegg til gårds- og forretningsdrift rakk Furuholmen også å være ordfører i Askim (1874-1879), og han tegnet og førte opp Askims nye kirke (1877-1878) sammen med snekkermester Johan Gundersen.

kykkelsrud4En stor kanal (se  bildet til høyre) ble sprengt ut i forbindelse med oppføringen av Kykkelsrud kraftstasjon. Dette bildet som er fra 1903 er verdt å se nærmere på – imponerende detaljrikt og slett ikke preget av at det er hele 104 år siden det ble eksponert. På mange måter er det et reportasjebilde, altså et bilde som avisene bruker for å illustrere aktualiteter, samtidig som det er lykkelig komponert. Fotografen har plassert seg og sitt kamera akkurat der kurvene i kanalveggene utgjør en markert S-bevegelse og vi får også tydelig anskueliggjort kanaldybden eller om man vil,  høyden på fjellet arbeiderne har sprengt seg gjennom, for å sikre vannmassenes flyt mot turbinene i kraftstasjonen som skal bygges. På bildet kan vi også en ny bru som ble anlagt for å føre vei fram til møllen og Glommens Træsliberi.

I kanalen holder anleggskarene på med sluttrensk og kaster bruddstein opp i den skinnegående tralla,  og høyt oppe på kanalveggen til høyre hamrer en annen anleggsarbeider løs på berget med håndredskapen sin. Han har klatret opp en enkel stige og står på en enda enklere stillas, uten noen form for sikring, for arbeidstilsyn og arbeidsmiljø er ennå ikke «oppfunnet».

–Thorbjørn Ko

 

 

 

 

kykkeksrud prospekt

Etter 3 års byggetid er kraftstasjonen driftsklar i 1903.

–Der besluttes anlagt et kommunalt Elektricitetsverk ...

«Der besluttes anlagt et kommunalt Elektricitetsverk, væsentlig paa Basis af Komitéens Forslag og den fremlagte Liste over Abonnenter og paa det Princip, at Abonnentafgiften dækker Kommunens Udgifter til Renter, Amortisation, Driftsudgifter, Vedligehold, Bygning af længere Linier til udenfor Askim Byggekommune liggende Samling af Gaarde m.v., og at der efterhaanden afsættes til Reservefond efter Herredsstyrets Bestemmelse. Der nædsettes en Komité på 4 Mand til sammen med sagkyndig Bistand, at udarbeide Forslag til Kontrakt med Glommens Træsliberi, Plan for Udbygningen, Tarif, Reglement m.v. og forelægge for Herredssstyret.»

–Vedtak i Askim herredstyre 17. januar 1908 etter forslag fra Chr. Furuholmen

Go to top