Innhold og grafisk utforming er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk
Askim Historielag org.nr. 971251743  Askim Historielag har  intet ansvar for innholdet i eksterne lenker

Velkommen

velkommen

Vammatoppen museene
Vammatoppen friluftsmuseum og Askimlinjene vil ha guider på plass under "Turist i egen region" 4. mai.
Åpent fra kl.10-15

I løpet av de fire siste årene har det blitt bygget opp to museer på Vammatoppen.

Hvis du vil se hvilke andre tilbud som finnes kan de klikke her

Link til artikkel om vammatoppen

Vammatoppen friluftsmuseum

Askim historielag sitt museum, kalt Vammatoppen friluftsmuseum, ønsker å formidle kulturarven vår rundt de tre kraftstasjonene, Solbergfoss, Vamma og Kykkelsrud, i Askim. Den skal fortelle hvor viktig sidesporene til kraftstasjonene var for i det hele tatt å få bygget kraftstasjonene på den tiden (1900-1925). Vamma kraftstasjon sin historie blir også formidlet her.

To tidsriktige jernbanevogner er restaurert og plassert på de originale skinnene til Vammabanen. Vognene har fått en egen vognhall hvor de parkeres vinterstid. I sommerhalvåret står de ute for og vises frem.

Ei flott informasjonstavle med bilder, tekst og lydfil som kan aktiviseres, og en får da opplest historien rundt Vammatoppen mm. Det er også QR kode som kan skannes - for å lese mer om historien. Museet er basert på selvstudie gjennom den informasjonen som vi her henviser til. Store solide rastebenker er plassert ved endebutten, hvor det gjøres tiltak for å få utsikt til Vamma kraftstasjonen og Glomma. Et bildegalleri med store bilder fra kraftutbygginga i Vamma er også på plass.

Fra Askim sentrum er det sykkel og gangsti - Vammalinna - størstedelen av veien. Museet er skiltet fra Svenskebyveien og Vammaveien. Adressen er Vammatoppen 41.

Grupper kan bestille omviser ved kontakt med Askim historielag.

Askimlinjene

Innenfor gjerdene på Vammatoppen holder Askimlinjene til. Dette er et jernbane-og anleggshistorisk prosjekt i privat regi på den tidligere skiftetomta til Vammabanen på Vammatoppen. Her er det bygget en rekke jernbanespor m.m. på frivillig basis av ildsjeler.  Jernbanehistoriske elementer som stoppbukk, dresiner, sporveksler, fundament til en liten svingskive og trallespor med vogner er integrert i prosjektet. En god del av dette har en historikk fra tidligere bruk i Askim.  

Se mer info på deres facebook side

Portene er åpne lørdager mai-aug kl 10-14. Værforbehold

Go to top